Su Hijyeni Kimyasalları

Su fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sağladığı bir çok avantajlar nedeniyle, evsel ve endüstriyel amaçlı yaygın şekilde kullanılır. Doğal su kaynaklarından sağlanan suyun büyük kısmı içme-kullanma suyu ve endüstriyel proses suyu olarak kullanılır.

Su bir çok mikroorganizmaya ev sahipliği eder. Mikro organizmaların çoğu insanlarda hastalık yapıcı etkiye sahip zararlı bakterilerdir. Suyun kullanılacağı sistemlere girerek bu sistemlerde yaşamlarını sürdürürler. Elverişli koşullar oluştuğunda ise kolonileşerek hızla çoğalırlar.

İçme ve kullanma suyunda mikroorganizma çoğalmasından dolayı olușan biyofilm tabakası bu sistemlerden yayılarak hastalık yapıcı etki gösterebilir. İçme ve kullanım suyunda ve bu suyun geçtigi hatlarda biyofilm tabakasının kontrolü, kireç ve korozyon kontrolü içme – kullanma suyunun kalitesi açısından çok önemlidir.

İçme – kullanma suyu kimyasallarımız FDA normlarına uygun șekilde üretilmektedir.

Lejyoner Hastalığı:

Su sistemlerinde yerleşen hastalık yapıcı bakterilerin en bilineni ve bugüne kadar yaşanan salgınların nedeni Legionella pneumophila bakterisinin sebep olduğu hastalıktır.

Amerika Birleşik Devletleri ve tüm Avrupa ülkeleri, ülkelerinde yaşanan salgınları derinlemesine incelemiş, nedenlerini ve önleyici müdahaleleri ortaya koymuş ve Legionella kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler yapmışlardır.

Deren Kimya endüstriyel su hijyeni ve Legionella risk yönetimi konusunda kendi bünyesindeki mikrobiyoloji laboratuvarlarında analizler yapar ve uzman personeli ile hizmet verir.

Deren Kimya ile Legionella risk yönetimi ve kontrol programının aşamaları:

• Binanız ve soğutma sisteminiz Deren Kimya mühendisleri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilir.
• Gerekli tüm noktalardan su ve biyolojik birikim örnekleri alınır.
• Deren Kimyanın çevresel mikrobiyoloji laboratuvarında ISO 11731 standardı ile yapılan Legionella sayımı analizi yapılır.
• Analiz sonuçlarına göre düzeltici müdahaleleri esas alan önleyici bir kontrol programı belirlenir.
• Deren Kimya’nın soğutma suyu şartlandırma kimyasalları ve Legionella için özel olarak formüle edilmiş Legionecid ürünleri kullanılarak su şartlandırma programı başlatılır.
• Sistemin sorunsuz, hedeflenen verimde ve hastalık riski oluşturmayacak şekilde çalışması sağlanır.

Su hijyen programı kimleri ilgilendirir?

• Otel yöneticisi teknik müdür
• Bakım ve montaj personeli
• Soğutma kulesi, klima santrali, evaporatif kondenser ve chiller devresi operatörü
• Yüzme ve spa havuzları işletmecisi, jeotermal tesis çalışanı, bakım ve temizlik elemanı
• İşletme ve yardımcı üniteler mühendisi
• Su şartlandırma uzmanı danışmanları

Hijyen programı ve lejyonella risk yönetiminin uygulandığı yerler:

• Soğutma kulesi
• Evaporatif kondenser
• Hastaneler
• Kaplıca havuzları
• Yüzme havuzu, spa havuzu
• Jeotermal su sistemleri
• Dekoratif fıskiyeler gibi insan yapısı su sistemleri

İçme ve Kullanma Suyu Kimyasalları

İçme ve kullanma suyunda mikroorganizma çoğalmasından dolayı olușan biyofilm tabakası bu sistemlerden yayılarak hastalık yapıcı etki gösterebilir. İçme ve kullanım suyunda ve bu suyun geçtigi hatlarda biyofilm tabakasının kontrolü, kireç ve korozyon kontrolü içme – kullanma suyunun kalitesi açısından çok önemlidir. Bu sistemlerde olușan korozyon ve kireç ise sudaki ağır metallerin konsantrasyonun artmasına ve böylelikle içme-kullanma suyu kalitesinin bozulmasına neden olurlar. Ayrıca içme-kullanma suyu boru hatlarında biriken kireç, korozyon ve diğer kirlilikler boru çapının daralmasına ve borularda delinmelere neden olarak ișletmelerin enerji maliyetlerini artırmaktadır.

İçme – kullanma suyu kimyasallarımız FDA normlarına uygun șekilde üretilmektedir.

DERTIV- OX KLOR DİOKSİT:

DERTIV OX-20 ve DERTIV-8 kimyasallarının “DEREN KLORDIOKSIT JENERATÖRÜ” ile karıșımının sağlanmasıyla sistemde anında klor dioksit üretimi. İçme ve kullanma suyunda FDA onaylı etkin biyofilm kontrolü, bakteri ve özellikle Legionella spp. kontrolü için önerilir. 

DEREN FİLM serisi:

İçme – kullanma suyu boru hatlarında film tabakası olușturarak boru çeperlerinde kıșır korozyon artıklarının birikmesini engelleyici, dezenfekte edici kimyasal. FDA normlarına uygundur.

Yüzme havuzu sanitasyonu için uygulanması gereken programlar:

• Kimyasal şartlandırma
• Dezenfeksiyon
• Rutin kimyasal ve bakteriolojik analizler

Spa havuzu hijyen kontrolünde uygulanması gereken programlar:

• Legionella risk kontrolü
• Kimyasal şartlandırma
• Dezenfeksiyon
• Rutin kimyasal ve bakteriolojik analizler

Deren Kimya laboratuvarlarında yapılan havuz testleri:

• Toplam canlı bakteri sayımı
• Toplam koliform
• Escheria koli
• Pseudomonas aeurigonasa

Avrupa’da ve Amerika’da Legionella kontrolü için yapılan düzenlemeler:

Su sistemlerinde yerleşen hastalık yapıcı bakterilerin en bilineni ve bugüne kadar yaşanan salgınların nedeni Legionella pneumophila bakterisinin sebep olduğu hastalıktır.

Amerika Birleşik Devletleri ve tüm Avrupa ülkeleri, ülkelerinde yaşanan salgınları derinlemesine incelemiş, nedenlerini ve önleyici müdahaleleri ortaya koymuş ve Legionella kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler yapmışlardır.

Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda ilerleyen Türkiye de, Legionella kontrolü bakımından Avrupa ülkelerinin mercek altına aldığı bir ülkedir.

Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Sürveyansı Avrupa Komisyonu (EWGLINET)’nun işbirlikçi ülkesi olan Türkiye, Sağlık Bakanlığı kanalıyla Lejyoner Hastalığı Kontrol genelgesi yayımlamıştır.

Böylece, artık ülkemizde de bina su sistemlerindeki su hijyeninin önemi konusunda hükümet ve kamu düzeyinde bilincin yaygınlaştığı görülmektedir.

Su Hijyeni Kimyasalları Ürün Grubu

LEGIONECID    Endüstriyel su hijyeni, soğutma sisteminin tipine göre seçilen kireç-korozyon inhibitörü, dispersantın yanında LEGIONECID kimyasalımız ile yapılır.

DETERMAL-J    Jeotermal kuyularda yüksek ısı ve yüksek kireç oranından kaynaklanan kışır-kireç oluşumunu engelleyici özel inhibitör. Kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır sekuestranı

DERFLOK    Askıdaki parçacıkları yumaklaştırıp çöktürücü

DEROXIGENT    Acil ve şok dezenfektan

DERCLOR  %56    %56 aktif klor içeren havuz dezenfektanı

DERCLOR %90    %90 aktif klor içeren havuz dezenfektanı

DERPLUS pH    İdeal pH aralığında olmayan sular için pH yükseltici

DERMINUS pH    İdeal pH aralığında olmayan sular için pH düşürücü

DERALGASİT    Havuz yüzeylerinde yosunlaşmayı önleyici kimyasal

DERFLOK    Askıdaki parçacıkları yumaklaştırıp çöktürücü

DERSHINE    Suya donuk renk veren ve kışır-kireç yapan iyonları tutucu özel karışım

DERCLEANER-P    Havuz yüzeylerinde ve ekipmanlarda biriken kireç ve kirlilik temizleyici

DEROXIGENT-LQ    Beyaz renkli monopersülfat tablet

DEROXIGENT-TB    %90 aktif klor içeren dezenfektan granül

DEROXIGENT-GR    Beyaz renkli granül monopersülfat

DERWIN    Kış bakımı esnasında havuzda yosunlaşmayı önler