Ürün Hakkında

İşletmelerin farklı noktalarında bulunan makine ve ekipmanlar, işlevleri gereği ısınmakta, ısındıkça da verimleri düşmekte ve hatta ısıl artış nedeniyle işlevlerini yerine getiremez hale gelmektedir. Ve yahut işletmelerde ve binalarda bulunan belirli alanların soğutulması gerekmektedir.

   Yine suyun ısıyı taşıma özelliğinden faydalanılan soğutma sistemlerinde, merkezi bir noktada soğutulan suyun, işletmenin farklı noktalarında ki makine ve ekipmanlarda, ısıyı düşürmesi ve sürekli çevrimle sistemlerin belirlenen sıcaklık seviyelerinin altında çalışması hedeflenmektedir.

   Bu nedenle ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.

 Soğutma suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun içersinde bulunan kireç tuzlarının, sistemde soğutma işleminin gerçekleştirdiği ısı değiştiricilerde, kireç tabakası meydana getirmesinin önlenmesi oluşturmaktadır. Bunun yanında atmosfere açık ortamlarda yoğun olarak hava ve güneş ışığına maruz kalan suda çoğalma imkanı bulan yosun, mantar gibi biolojik oluşumlar, sistemde birikmelere ve tıkanmalara neden olabilmektedir.  Yine suyun içerisinde bulunan oksijenin sistem metalleriyle reaksiyona girerek neden olduğu korozyonun yanında, suyun elektron geçişine imkan vermesi nedeniyle, sistem metalleri arasında pil korozyonu oluşmakta ve sistem ekipmanlarında yıpranmaya bağlı arızalar meydana gelmektedir.

  Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı su şartlandırma programı ile, soğutma suyu sistemlerinin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme, korozyon ve biolojik kirlilik riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.

SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

Deren Kimya®, soğutma sistemi su şartlandırma programı ve yönetimi ile, kireç ve birikinti önleyicilerin, korozyon inhibitörlerinin ve biyositlerin kombine olarak kullanıldığı bir mühendislik hizmeti vermektedir.

DERSO serisi: Açık, yarı açık ve kapalı devre soğutma devrelerinde kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DEROPT serisi: Açık ve yarı açık devre soğutma sistemleri için özel bileşimli kireç ve korozyon önleyici kimyasallar

DERODISP serisi: Soğutma sistemlerinde kireç, çamur ve birikinti temizleyici

DERBIODISP : Soğutma sistemlerinde biyolojik birikimler için temizleyici

DEROCID serisi: Soğutma sularında bakteri ve yosun önleyici biyositler

LEGIONECID: Endüstriyel soğutma sistemleri klima santralleri, evaporatif kondenserlerde Legionella Risk Kontrolü Programı için kullanılan özel biyosit

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.