Ürün Hakkında

Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı kuruluşundan itibaren “TS EN ISO ISO 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterlilik Şartları” standardına göre çalışan bir laboratuvardır.
TÜRKAK’dan Legionella spp. analizi konusunda akredite olmuş ilk laboratuvardır.
Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı her yıl, Uluslararası Yetkin Kuruluşlar (LGC, Public Health England, BİPEA vs.) aracılığı ile Legionella spp.’nin tespiti ve sayımı ile ilgili Yeterlilik Testlerine katılır ve bu testlerde yüksek başarı gösterir. Katılımı gerçekleştirilen Yeterlilik Testleri laboratuvarımızın kalite ile ilgili hedef ve politikalarında belirtilmiş olup; laboratuvarın kalite ve teknik açıdan yeterliliğinin sürekliliğini sağlamaktadır.
Deren Kimya TS ISO 11731 “ISO 11731 (2017): Ocak 2018 Su Kalitesi-Legionella Sayımı” test metodu”na göre Legionella Analizi yapan bir mikrobiyoloji laboratuvarıdır.
AB-0155-T Akreditasyon kapsamına göre Membran Filtrasyon Tekniği uygulanarak Legionella Sayımı ve tür tespiti yapılmaktadır.

Legionella Kontrol ve Su Hijyeni

Legionella vakaları, ortak yaşam alanlarının (oteller gibi) dünyanın birçok yerinden insanların kullanımıyla ilişkilendirilebilmektedir. Ortak yaşam alanları, farklı ülkelerden insanların kullanımı sonucu küme şeklinde Legionella vakalarının gelişmesine neden olmaktadır
Legionella pneumophila adlı bakterinin duyarlı konağa ulaşması 2-10 gündür.
Suyun aerolize olması ile solunum yolundan veya doğrudan aspirasyonla insanlara geçebilen akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonudur. Legionella pneumophila bakterisi Lejyoner hastalığına sebeb olur ve pnömoni (zatüre) bulguları görülür.

Risk grupları;

45 yaş üstünde olanlar,
Sigara içenler,
Alkol bağımlıları,
Diyabet hastaları,
Kronik solunum rahatsızlığı olanlar,
Böbrek rahatsızlığı olanlar,
Legionella kaynağına çok yakın çalışan kişiler,
Özellikle erkekler risk grupları arasında sayılmaktadır.

Legionella Bakterisi

• L. pneumophila hem havalandırma sistemlerinde hem de doğal su kaynaklarından (nehir, göl, termal sular, çamurlu sular ve kaynaklar vs.) izole edilebilmektedir.
• Salgınlar, büyük binaların havalandırma sistemleri ile ilişkili bulunmuştur. Soğutma kuleleri, buharlaştırma kondansatörleri, sıcaklıkları yaklaşık 45° C olan sıcak su tankları, su yumuşatma tankları, duş başlıkları ve sıcak su muslukları, otel, hastane ve hastanelerdeki solunum terapi ekipmanları, fabrikaların diğer sistemleri ile bahçe ve havuz duşları ve inşaat alanları enfeksiyon kaynakları olarak tanımlanmıştır.
• Binaların su sistemlerinde, üremeye uygun ortamlar, suyun durgun olduğu veya uzun süre hareketsiz kaldığı bölgelerdir. Böyle alanlarda su borularında biriken kireç tabakası üzerinde kolaylıkla biyofilm tabakası oluşabilmekte ve bakterinin gelişimi için uygun ortam koşulları sağlanmaktadır.
Legionella bakterisinin yaşama koşullarını etkileyen faktörler:

1. Sıcaklık
Sıcaklıkla ilgili veriler:
0–20 °C: Üremesi durur (Ancak ölmemekte ve eksi derecelerde aylarca yaşayabilmektedir)
20–25 °C: Üremesi önemsiz derecededir
25–42 °C: Üreme için en uygun sıcaklık aralığıdır
37 °C: Uygun ortamda 2 saat içinde iki katına çıkar. 48 saat içinde de sayısal olarak ileri derecede çoğalarak tehdit edici boyuta ulaşır
43-50 °C: Üremesi durur
50 °C: Birkaç saat yaşayabilir
60 °C: Birkaç dakika yaşayabilir
70 °C: Teorik olarak yaşam şansı sıfıra yakındır (ancak ortamdaki korozyon ve sistemin projelendirilmesi sonucu % 100 etkinlik kolaylıkla sağlanamaz. %99,999 etkinlik bile yeterli sayılmamalıdır)
2. pH değeri

6,9 en uygun değerdir.

3. Demiroksit

Büyüme ve çoğalmayı hızlandırır
• Hijyen (nutrientler): Kirler ve birikintiler kuluçka için uygun ortam oluşturulur
• Mikroflora: Ortamda bulunan diğer mikroorganizmaların varlığı
• Şebeke suyu, sıcak su kaynakları (örneğin apartman blokları, hastaneler, pansiyonlar, evler ve oteller)
• Yüzey suları (özellikle ısınmış nehirler, göller, göletler)
• Sarnıçlar
• Islak zeminler
• Yüzme havuzları ve jakuzi suyu, ılık su kazanları
• Soğutma suları, soğutma kulesi
• Klimalı nemlendiricilerin püskürtme suları (havalandırma ve klima sistemleri)

Legionella ile ilgili risk değerlendirmelerinde ;
Elde edilen sonuçlar analiz raporunda belirtilmekte ve olumsuz karşılaşılan noktalar ile ilgili müşteriye bilgi verildikten sonra gerekli düzeltici ve önleyici kontrol müdahaleleri önerilmektedir.

Hizmetlerimiz:

Legionella analizi yapılacak numunelerin analizi, uygun taşıma koşullarında laboratuvarımızın numune kabul birimine ulaştıktan sonra yapılmaktadır.
Numune kabulü yapılan örnekler, membran filtrasyon tekniği ile ekimleri sağlanır. 10 iş günü süren bir inkübasyon süresi vardır.
Numune alınan noktalardan herhangi birinde Legionella analizinin pozitif sonuçlanmasıyla birlikte, Legionella bakterisine dair tür tespiti Lateks kiti ile belirlenmektedir.
Elde edilen sonuçlar analiz raporunda belirtilmektedir.

Kontrol kimyasal ürünlerimiz aşağıdaki gibidir.Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

DERTIV- OX KLOR DIOKSIT: DERTIV OX-20 ve DERTIV-8 kimyasallarının “DEREN KLORDIOKSIT JENERATÖRÜ” ile karışımının sağlanmasıyla sistemde anında klor dioksit üretimi. Içme ve kullanma suyunda FDA onaylı etkin biyofilm kontrolü, bakteri ve özellikle Legionella spp. kontrolü için önerilir.

DEREN FILM serisi: İçme – kullanma suyu boru hatlarında filmt abakası oluşturarak boru çeperlerinde kışır korozyon artıklarının birikmesini engelleyici, dezenfekte edici kimyasal. FDA normlarına uygundur.

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.