Ürün Hakkında

İçme ve kullanım suyunda ve bu suyun geçtiği hatlarda biyofilm tabakasının kontrolü, kireç ve korozyon kontrolü içme – kullanma suyumuzun kalitesi açısından çok önemlidir.

İçme ve kullanma suyunda mikroorganizma çogalmasından dolayı oluşan biyofilm tabakası bu sistemlerden yayılarak hastalık yapıcı etki gösterebilir. Bu sistemlerde oluşan korozyon ve kireç ise sudaki agır metallerin konsantrasyonun artmasına ve böylelikle içme-kullanma suyu kalitesinin bozulmasınaneden olurlar. Ayrıca içme-kullanma suyu boru hatlarında biriken kireç, korozyon ve diger kirlilikler boru çapının daralmasına ve borulardadelinmelere neden olarak işletmelerin enerji maliyetlerini artırmaktadır. İçme-kullanma suyu kimyasallarımız FDA normlarına uygun şekilde üretilmektedir.

DERTIV- OX KLOR DIOKSIT: DERTIV OX-20 ve DERTIV-8 kimyasallarının “DEREN KLORDIOKSIT JENERATÖRÜ” ile karışımının sağlanmasıyla sistemde anında klor dioksit üretimi. Içme ve kullanma suyunda FDA onaylı etkin biyofilm kontrolü, bakteri ve özellikle Legionella spp. kontrolü için önerilir.

DEREN FILM serisi: İçme – kullanma suyu boru hatlarında film
tabakası oluşturarak boru çeperlerinde kışır korozyon artıklarının birikmesini engelleyici, dezenfekte edici kimyasal. FDA normlarına
uygundur.

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.