Ürün Hakkında

Jeotermal tesislerde kabuklama, jeotermal akışkanın geçtigi kuyu, boru hattı, ısı eşanjörleri vb. yerlerde akışkanın içerisindeki element ve bileşiklerin uygun koullarda çökelerek mineral ve katı bileşikler oluşturmasıdır. En çok bilinen kabuklama türleri kalsiyum karbonat, silika, sülfür ve sülfit minerallerinin çökelmesidir.

Kabuklama üretimin azalmasına neden olur. Oluştugu yerlerdeki mekanik tesisatın çalışmasını engellerler. Isı transferini olumsuz etkiler ve bütün bunların sonunda daha az enerji ve su üretilmesine neden olur. Uygun önlem alınmazsa üretim ve geri basım kuyularının tıkanarak kaybedilmesine neden olur. Verimsiz çalışmanın yanı sıra, doğuracagı ilave masraflarla projeye ekonomik yükler getirir. Bu nedenle kabuklama, jeotermal kaynak değerlendirme ve finansal risk analizinde ihmal edilmemesi gereken bir faktördür. Kabuklamayı önlemek için kimyasal ürün uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca; solar enerji sistemleri için su şartlandırma kimyasalları, merkezi ısıtma sistemi için kapalı devre kireç-korozyon önleyiciler ve eşanjör temizlik kimyasalları ürünlerimiz arasında bulunmaktadır.

DETERMAL serisi: Jeotermal tesislerinde kabuklaşmayı önleyici kimyasallar. Sistemin yapısına ve kabuklaşma tipine göre özel formüle edilmiş jeotermal tesis kimyasalları.

DERCLEAR serisi: Jeotermal tesislerde kışır temizleyici.

DERIZ SOL serisi: Isı transfer akışkanı sistemlerinde donmayı önleyici, kışır-kireç ve korozyon inhibitörleri. Solar enerji sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.