Ürün Hakkında

  • DERCLEAN-B: Berraklaștırıcı. Suda bulunan ve suya bulanıklık veren koloidal partikülleri birleștirerek etkili bir șekilde filtre edilmesini sağlar.
  • DERCLEANER-P: Havuz yüzeylerinde ve ekipmanlarda biriken kireç ve kirlilik toz temizleyici.
  • DERCLEANER-L: Havuz yüzeylerinde ve ekipmanlarda biriken kireç ve kirlilik sıvı temizleyici.

  • DERSHOCK: Suya bulanıklık veren ve yosun olușumuna neden olan organik maddeleri oksitleyen nötralize edici klorsuz șoklama maddesi, yardımcı dezenfektan.
  • DERANT-CL: Klor nötralizatörü, antiklor.
  • DERWIN: Kıș bakımı esnasında havuzda yosunlașmayı önler.

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.