DEREN KİMYA A.Ş.

Deren Kimya, 1984 yılından günümüze Türkiye sanayisinde kendi üretimi olan su șartlandırma ve hijyen kimyasalları ile endüstriyel su șartlandırma teknolojisi sektöründe hizmet veren lider bir kuruluștur. Günümüzde 20.000 ton /yıl kapasiteye ulașmıș üretim tesisi ve donanımlı mühendis kadrosu ile Türkiye su șartlandırma kimyasalları pazarında yerli teknoloji, bilgi ve sermayesi ile en büyük müșteri portföyüne sahip firmadır.Deren Kimya müșteri portföyünde; her sektörden sanayi tesisleri, otel, plaza, alıșveriș merkezi ve kaplıca gibi hizmet tesisleri, jeotermal tesisler içme ve atık su arıtma tesisleri yer almaktadır. Deren Kimya bu tesislerin ısıtma, soğutma ve buhar sistemlerinde kullanılan proses suyundan kaynaklanan kıșır-kireç, korozyon ve biyofilm olușumunu önleyen su șartlandırma kimyasalları üretir. Bünyesinde kurulu kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında sistemlerden alınan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaparak raporlar hazırlar.

 

Deren Kimya’nın asıl görevi, șartlandırma yaptığı su sistemlerinin hizmet ömrünü uzatmak, hizmet verdiği tesislerin su ve enerji tasarrufu yapmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, düșük maliyetlerle ısınma ve soğutma sistemlerinin verimli çalıșmasını sağlamaktır. Bunların yanında; su hijyen kontrolü yaparak da sistem sularındaki hastalık yapıcı etkileri ortadan kaldırmaktadır.

Deneyimli ekibimiz yardım için her zaman hazır!