Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak;

Tüm çalışmalarında tarafsızlığı ve gizliliği ön planda tutar.

Tüm iş arkadaşlarımız Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanını imzalayarak müşterilerimize ait numunelerde ve deney hizmetlerinde tarafsız davranacağını, deney sonuçlarından ve müşterilere ait gizli bilgilerin güvenliğinden birebir sorumlu olacağını, herhangi bir şekilde bu bilgileri şirket dışına taşımayacağını ve taşıdığı takdirde gerekli sorumluluğu üzerine alacağını beyan eder.