Ürün Hakkında

Gemi makineleri ve sistemlerinin kendine has özellikleri vardır. Uzun süre seyirde ve açık denizde kalan gemilerin ısıtma-soğutma ve sintine sistemle-rinde bir problem yașanmaması gerekir. Sirkülasyon suyuna ihtiyaç duyan gemi sistemlerinde yaygın olarak deniz suyu kullanılmaktadır.

Deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek, içindeki biyolojik ortamdan dolayı kendine has bir yağlılık tabakası olan ve iyon içeriği diğer sulardan farklılık gösteren bir sudur. Bu nedenle deniz suyu kullanılan sistemlerin bakımı özel uzmanlık gerektirir.

Karbon temizleyicileri
Hava kuler temizleyicileri
Elektrik motorları temizleyicileri
Yağ ve gres temizleyicileri
Tank temizleyicileri
Sintine temizleyicileri

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.