Ürün Hakkında

Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, merkezi bir noktada, çok yüksek maliyetlerle suya yüklenen ısının, bir başka noktaya mümkün olan en yüksek verimle transferi hedeflenmektedir. Bu maksatla ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır.

   Non-stop çalışmak üzere dizayn edilen ısı transfer sistemleri, işletmelerin kalbi durumundadır. Bu nedenle ısı transfer sistemlerinin, beklenmedik bir duruşa gösterebileceği tolerans yoktur. İşleyişi elektronik ve mekanik açıdan hatasız olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

   Kazan suyu şartlandırma konusunun temelini, suyun sistemde en iyileştirilmiş şartlarda kullanılması oluşturmaktadır. Suyun içerisinde bulunması muhtemel Ca ve Mg tuzları, ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal formunda kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, sistem metalleriyle reaksiyona girerek korozyon oluşturmakta ve sistem ekipmanlarında deformasyona yol açarak, arızalara ve tehlikelli kazalara neden olmaktadır.

   Su yönetiminde uzmanlaşmış Deren Kimya®; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı kazan suyu şartlandırma programı ile, sistemin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.

Endüstriyel tesislerde buhar kazanı su şartlandırmasının eksik veya yanlış yapılması durumunda;

  • Kireç oluşumuna,
  • Korozyon oluşumuna,
  • Bölgesel aşırı ısınmalara,
  • Kazan suyu sürüklenmesine

neden olur ve işletmelere ekonomik ve operasyonel zararlar vermektedir. Deren Kimya® geniş ürün yelpazesiyle doğru buhar kazan suyu şartlandırma programı sunmaktadır;

DERKOMPLEKS serisi: Her türlü sektöre uygun buhar kazanlarında kışır-kireç, korozyon inhibitörleri.

DEROX ve DERAMIN serisi: Buhar kazanları, kondens (dönüş) hatlarında oksijen ve karbondioksit korozyonu önleyici kimyasallar, oksijen tutucular, karbondioksit nötralizanları, uçucu, nötralize edici ve film yapıcı amin bazlı kimyasallar serisi.

DERODISP serisi: Buhar kazanlarında çamur ve birikinti temizleyici dispersant yapılı kimyasallar.

DESCALE serisi: Buhar kazanlarının yüzeylerinde oluşmuş birikinti tabakalarını giderici dispersant.

DEROFER serisi: Kalorifer ve sıcak su kazanlarında kireç ve korozyon önleyici kimyasallar.

DERAMINE serisi: Kazan sistemleri için su ve metal yüzeyi arasında ısı kaybına sebep olmayan, korozyonu hidrofobik bir monolayer film tabakası oluşturarak engelleyen son teknoloji bir üründür.

Sadece kimyasal ürün satışı değil aynı zamanda 4500'ün üzerinde endüstriyel tesise kendi kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarımız ile mühendislik yardımı ve su kalitesi takibi de sağlamaktayız.